ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำองค์ความรู้และพัฒนามาตราฐานกีฬามวย บุคคลในวงการมวย 7 ประเภท

ประกาศเผยแพร่แผน จ้างที่ปรึกษาจัดทำองค์ค