ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และ 300 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับ