ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสบู่เหลวและแชมพู ประจำห้องพัก อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่ แผน