ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

18112562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563