ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

15 ต.ค. 62 ประกาศแผน เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกกท.