ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

29 ต.ค. 62 ประกาศแผน จ้างออกแบบ