ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งาน กส.สุโขทัย)