ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ DOC140319-14032019094658