ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตราฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตราฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประกาศแผน งานจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก