ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมานำคณะผู้บริหารและพนักงาน กกท. เดินทางศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาด้านสถานกีฬา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมานำคณะผู้บริหารและพนักงาน กกท. เดินทางศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาด้านสถานกีฬา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนDOC140319-14032019094143