ประกาศเผยแพร่แผนโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดน และสนับสนุนการอบรมและพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับภาคการศึกษาและองค์กรกีฬาทั้งในและต่างประเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการการสนับสนุนการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดน