ประกาศแผนการจัดจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2562

ประกาศแผนการจัดจ้างจัดอบรมผุ้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ Introductory Coaching License และระดับ AFCs C Lisence Coaching Certificate และระดับ AFC B Coaching Certificate Course ประจำปี 2562
ประกาศแผนจัดอบรมผู้ฝึกสอน