ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 2 โครงการ

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 2 โครงการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง