ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานโครงการจัดเตรียมนักกอล์ฟเยาวชน เพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงานโครงการจัดเตรียมนักกอล์ฟเยาวชน เพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศแผน งานจัดพัฒนานักกอล์ฟอาชีพ