ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ประจำปีงบประมาณ 2562 DOC150519-15052019110606