ประกาศ ประกาศยกเลิกการจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 เดือน (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)

ประกาศ ประกาศยกเลิกการจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 เดือน (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) ประกาศยกเลิกการจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ