ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการเตรียมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลเยาวชน เพื่อการเป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอลอาชีพอย่างครบวงจร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31072562 ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างฯ (ครั้ง