ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-2563