ประกาศ แผนการจัดจ้างงานจ้างบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประกาศ แผนการจัดจ้างงานจ้างบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศ - แผนการจัดจ้างการบริหารจัดการสนาม