ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์สีและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี