ประกาสยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีใาการจัดแข่งขันจักรยาน Buriram Bike Fest ประเภทEndurance ประจำปี 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19062562 ยกเลิก Buriram bike fest