ประกาสยกเลิกประกวดราคาจ้างออกแบบโปรแกรมบริหารการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19062562 ยกเลิก โปรแกรมฟุตบอลลีก