ประกาสยกเลิกโครงการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกงานซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และ300 เตียง