ประกาสราคากลางงานการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่รายการพิเศษ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 เพื่อออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel)

ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่รายการพิเศษ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30