ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการส