ประกาศร่างประกวดราคาจ้างทำป้าย ขนส่ง และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ช้างขาวเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาสร่างประกวดราคาจ้างทำป้าย ขนส่ง และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ช้างขาวเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

20 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ