ประกาสร่างประกวดราคาจ้างการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรในวงการกีฬามวย และเผยแพร่กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติกีฬามวย และทบทวนแผนยุทธศาสตร์กีฬามวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวันที่

8 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ