ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานทีวีกีฬา (T Sport Channel) ระยะเวลา 9 เดือน

20112562 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินงานสถานีทีวีกีฬา