ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานออกแบบศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) National Training Center (NTC)

16122562 - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบ NTC