ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เผยแพร่ - แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างฯ จ.