ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 “รมบุรีย์เกมส์”

นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ได้รับมอบหมาย และ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” โดยมี นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายนิติกร โรจนวิภาต ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ, นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้แทนสมาคมฯ จาก 14 ชนิดกีฬา เข้าร่วม ที่ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สาระสำคัญการประชุม คือ การรายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เทนนิส เพาะกาย ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ลีลาศ ว่ายน้ำ วู้ดบอล และ เกทบอล ที่ถูกบรรจุครั้งแรก โดย 12 ชนิดกีฬาจะจัดแข่งขันในจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนอีก 2 ชนิดกีฬา คือ ว่ายน้ำ จะใช้ สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ. นครราชสีมา และ กอล์ฟ จะใช้สนามที่ จ.นครราชสีมา เนื่องจากสนามที่ จ.บุรีรัมย์ บางส่วนยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้การแข่งขันลุล่วงไปได้ด้วยดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ได้จัดต่อเนื่องมาจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ทำให้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆมาโดยตลอด ทั้งสนามแข่งขัน ที่พัก การเดินทางของนักกีฬา การรักษาความปลอดภัย และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมกว่า 80 เปอร์เซ็นแล้ว เหลือเพียงเก็บรายละเอียดและดูแลสภาพสนามให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ส่วนใหญ่จะใช้สนามเดิมที่ใช้จัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ผ่านมา แต่มีการปรับเปลี่ยน 4 ชนิดกีฬา คือ ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เพาะกาย และกอล์ฟ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม ณ จังหวัดบุรีรัมย์