ผลการประชุมคณะกรรมการจัดมหกรรมกีฬาไทยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกีฬาไทย ครั้งที่ 1/2562

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดมหกรรมกีฬาไทยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกีฬาไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดมหกรรมกีฬาไทยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกีฬาไทย โดยมี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานกรรมการ , รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นรองประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นกรรมการและเลขานุการ

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณารูปแบบการจัดมหกรรมกีฬาไทยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกีฬาไทย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก ประกอบด้วยกิจกรรมใน 5 โซน ได้แก่ 1. โซนแข่งขันเซปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง ประกอบด้วย นิทรรศการเซปักตะกร้อ, Workshop สานตะกร้อลอดห่วง, การแข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง, 2. โซนเรือยาวประเพณี สาธิตการละเล่นพื้นบ้าน และว่าวไทย ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเรือยาวประเพณี, โชว์เรือยาวแชมป์ประเทศไทย, การแข่งขันพากษ์เรือ, การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน เดินกะลา, กีฬาแย้ลงรู, วิ่งกระสอบ, ขาโถเก้า, ตีไก่, มวยทะเล, วัวเทียมเกวียน, กระต่ายขาเดียว, วิ่งเปี้ยว, ชักกะเย่อ, สะบ้าทอยคู่ (แข่งขันเดี่ยว), สะบ้ายิงหรือสะบ้าปั่น, งูกินหาง, กระโดดเชือก, ขาโถกเถก, สาธิตการเล่นว่าวไทย นำว่าวไทยชนิดต่างๆ มาโชว์ อาทิ ว่าวจุฬา ว่าวงู ว่าวดุ๊ยดุ่ย ว่าวคน ว่าวกระบอก ว่าวใบไม้ 3. โซนกระบี่กระบองและดาบไทย ประกอบด้วย นิทรรศการและการโชว์กระบี่กระบอง, ดาบไทย การออกร้านจากสำนักกระบี่กระบอง และดาบไทย 4. โซนหมากกระดาน ประกอบด้วย การแสดงหมากรุกคน และการจัดแข่งขันหมากรุก เซียนโค่นเซียน และ 5. โซนมวยไทย ประกอบด้วย การแสดงมวยไทยโบราณ 4 ภาค, การจัดแข่งขันมวยไทย 4 วันๆละ 5 คู่, นิทรรศการองค์ความรู้มวยไทย และการออกร้านจากค่ายมวย

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า “การจัดมหกรรมกีฬาไทยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกีฬาไทยในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนการจัดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างกระแสตื่นตัวในการชมและเชียร์กีฬาให้กับประชาชน ตัวงานจะต้องดึงดูดความสนใจจากประชาชน โดยเฉพาะการนำนักมวยระดับสุดยอดของประเทศมาแข่งขันกันในงาน ไม่ใช่มีแค่เพียงการแสดงโชว์มวยเท่านั้น การจัดงานเรายังคำนึงถึงความปลอดภัยในการแข่งขัน รวมทั้งการจัดเวที หรือจัดสถานที่ก็จะต้องได้มาตรฐานด้วย สำหรับเวทีมวยโบราณก็น่าจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ชมภายในงานได้ด้วยเช่นกัน การจัดงานในครั้งนี้ อยากจะเห็นทั้งสองสมาคมมวยฯ ทำงานร่วมกับคณะกรรมการจัดมหกรรมกีฬาไทยฯ เราจะได้เห็นความรักความสามัคคีกันของคนในวงการกีฬามวยที่ช่วยกันจัดมหกรรมกีฬาไทยเพื่อพี่น้องชาวไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง T-Sports Channel ทั้ง 4 วันๆละ 2 ชั่วโมง และกำหนดจัดการแถลงข่าวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2562 นี้”