ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ที่ประชุม ได้พิจารณาสถานที่จัดการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” โดยกำหนดใช้สถานที่บริเวณ ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความเหมาะสม สามารถใช้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้งได้ อีกทั้งเคยใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เรื่องการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกำหนดลงคะแนนเลือกตั้งและตรวจนับคะแนน ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และเมื่อปิดการลงคะแนนจะทำการนับคะแนนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ ร่างประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เรื่องการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ดังกล่าว จะต้องได้รับการลงนามจาก นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และดำเนินการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง