ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมเห็นชอบให้การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนานักกีฬา ประจำปี 2562 จำนวน 1,350,766,761 บาท แบ่งเป็น แผนงานที่ 1. ให้การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 811,132,054 บาท, แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 19,462,778 บาท, แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 173,843,496 บาท , แผนงานที่ 4 การกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 42,043,320 บาท, แผนงานที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 48,920,493 บาท และแผนงานที่ 6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติและระดับชาติ จำนวน 255,364,620 บาท

จากนั้น ที่ประชุมอนุมัติให้การสนับสนุนเงินรางวัล ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา ที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ(ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย-โลก) จำนวน 34 รายการ รวมเป็นเงิน 132,615,000 บาท และให้การสนับสนุนเงินรางวัลและเงินสวัสดิการค่าครองชีพ แก่นักกีฬาที่ได้รับการปรับเหรียญรางวัล เนื่องจาก นักกีฬาต่างชาติถูกตรวจสารต้องห้าม มีผลทำให้นักกีฬาไทยได้เลื่อนอันดับขึ้นจากเดิม ได้แก่ นางสาวรัตติกาล กุลน้อย(ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น นางสาวศิริภุช กุลน้อย) นักกีฬายกน้ำหนัก ที่ได้อันดับที่ 4 จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 3 ได้เลื่อนอันดับเป็นอันดับที่ 3 (เหรียญทองแดง) จึงได้รับเงินจำนวน 5,000,000 บาท และนางสาวสุเบญรัตน์ อินแสง นักกีฬากรีฑา ที่ได้อันดับที่ 4 จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 27 ได้เลื่อนอันดับเป็นอันดับที่ 3 (เหรียญทองแดง) จึงได้รับเงินจำนวน 240,000 บาท รวมทั้ง อนุมัติให้เงินรางวัลแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ในรายการ 2017 IFMA Youth World Championship ที่นักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้ 38 เหรียญทอง, 15 เหรียญเงิน และ 12 เหรียญทองแดง รวมเป็นเงิน 7,275,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัติให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รวมจำนวน 268 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,326,800 บาท และอนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 850,000,000 บาท เนื่องจาก เป็นโครงการพิเศษของ กกท. ที่จะนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาการกีฬาต่อไป