ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ครั้งที่ 1/2562

นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี คณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบสรุปจำนวนนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 182 คน ประกอบด้วย กรีฑา 11 คน, กอล์ฟ 3 คน, จักรยาน 9 คน, เทควันโด 16 คน, เทนนิส 8 คน, เทเบิลเทนนิส 8 คน, แบดมินตัน 2 คน, มวยปล้ำ 18 คน, มวยสากล 12 คน, ยกน้ำหนัก 13 คน, ยิงปืน 15 คน, ยูโด 5 คน, เรือพาย 33 คน, วอลเลย์บอลชายหาด 5 คน และว่ายน้ำ 24 คน

จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเรื่องการพิจารณาชนิดกีฬายิมนาสติกเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะเชิญสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เข้ามาหารือเรื่องหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป รวมทั้งเห็นชอบกำหนดจัดกิจกรรม Sports Hero Camp (5 ภาค) ประจำปี 2562 หลังเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อให้เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ไปก่อน

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบกำหนดจัดการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดโครงการฯ ปี 2563 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะหารือในเรื่องแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ในปีต่อไป, ผลการดำเนินงานในปี 2562, การจัดทำกลยุทธ์ของโครงการฯ และการพิจารณาร่างตัวชี้วัด สคร. ของโครงการฯ