ผลการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 (3ปี)

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 (3ปี) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ กำหนดการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี สนามที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยสหพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศ (Federation of International Motorcycling) ได้ประกาศปฏิทิน การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2562 จำนวน 19 สนาม จาก 19 ประเทศทั่วโลก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ สนามที่ 15 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี สนามที่ 15 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและสิทธิประโยชน์ ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของสนามแข่งขันเเล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการจัดแผนการประชาสัมพันธ์การแข่งขันฯผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภายในเเละต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมเสริมระหว่างการแข่งขัน เช่น การจัดงานมวยไทยเอ็กซ์โป การจัดคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังต่างๆ, คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร มีการเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว มีการเพิ่มกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆภายในจังหวัด และได้ดำเนินการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก 7 จังหวัดรอบๆจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ภายในจังหวัด, คณะอนุกรรมการฝ่ายคมนาคมและการขนส่ง ได้เตรียมแผนในการจัดหารถโดยสาร Shuttle Bus เพื่อรับส่งตามจุดสำคัญๆทั้งในเมืองและนอกเมือง เพื่อรับส่งระหว่าง สถานีรถไฟ – ขนส่ง – โรงแรม – สนามบิน – สนามแข่งขันฯ เพื่อบริหารการจราจรให้มีความคล่องตัว และยังมีการขยายถนนตามเส้นทางหลักต่างๆภายในจังหวัด, คณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการกระจายรายได้สู่พื้นที่ ได้เตรียมแผนงานกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปสู่ประชาชนจังหวัดรอบนอก ให้เตรียมตัวรอบรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจำนวนมาก และส่งเสริมการจัดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว จาก 98 หมู่บ้านในจังหวัดรอบๆ ให้เตรียมสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย