ผลการประชุมบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ปรากฏว่า นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ด้วยคะแนน 24 คะแนน จากผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกทั้งหมด จำนวน 75 จังหวัด จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้การสนับสนุนเงินรางวัลตามแผนการสนับสนุนเงินรางวัลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กองทุนให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา จำนวน 18 รายการ จาก 13 สมาคมกีฬา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,693,750 บาท ประกอบด้วย

1. สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย รายการ The 16th AKF Seniors Karate Championship 2019 (รุ่นทั่วไป 1 เหรียญทองแดง) ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน จำนวน 150,000 บาท, 2. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ รายการ 25th Asian Mountain Bike Championships & 11th Junior Asian Mountain Bike Championships (รุ่นทั่วไป 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และรุ่นเยาวชน 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง) ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐเลบานอน จำนวน 2,625,000 บาท, 3. สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย รายการ 2019 ICU Junior World Cheerleading Championships (รุ่นเยาวชน 1 เหรียญทอง) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ สหรัฐอเมริกา จำนวน 1,430,000 บาท, 4. สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จำนวน 4 รายการ ได้แก่ รายการ 5th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships ระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2562 (รุ่นเยาวชน 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง) ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำนวน 1,380,000 บาท, รายการ 3rd Asian Cadet Taekwondo Championships ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 (รุ่นยุวชน 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง) ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำนวน 1,725,000 บาท, รายการ 3rd Asian Cadet Poomsae Taekwondo Championships ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2562 (รุ่นยุวชน 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน) ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำนวน 2,025,000 บาท, รายการ 10th Asian Junior Taekwondo Championships ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 (รุ่นเยาวชน 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง) ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จำนวน 525,000 บาท , 5. สมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ รายการ Junior Fed Cup by BNP Paribas (รุ่นเยาวชน 1 เหรียญทอง) ระหว่างวันที่ 15-20 เมษายน 2562 ณ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 540,000 บาท, 6. สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย จำนวน 3 รายการ ได้แก่ รายการ IBSF World 6 Red & Team Snooker Championship 2018 (รุ่นทั่วไป 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง) ระหว่างวันที่ 12-22 ธันวาคม 2561 ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จำนวน 3,262,500 บาท, รายการ ACBS 35th Asian Men, 7th Asian Team & 8th 6-Red Snooker Championships 2019 (รุ่นทั่วไป 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง) ระหว่างวันที่ 16-28 มิถุนายน 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ จำนวน 300,000 บาท, รายการ 2019 IBSF World U18 (Men) & U21 (Men & Women) Snooker Championships (รุ่นเยาวชน 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง) ระหว่างวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 150,000 บาท, 7. สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ รายการ Badminton Asia Junior Championships 2019 (รุ่นเยาวชน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง) ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3,660,000 บาท, 8. สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย รายการ 11th Asian Cup Woodball Championship 2019 (รุ่นทั่วไป 9 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง) ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2,606,250 บาท, 9. คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯ (กกมท.) รายการ กีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 30 (30th Summer Universiade) ( 1 เหรียญทอง 4 เหรียญทองแดง) ระหว่างวันที่ 3-14 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐอิตาลี จำนวน 2,640,000 บาท, 10.คณะกรรมการเตรียมฯ (กีฬายิงปืน) รายการ ISSF Junior World Cup Rifle/Pistol/Shotgun Sydney, AUS (รุ่นเยาวชน 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง) ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 ณ เมืองซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 180,000 บาท, 11. สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ รายการ 2018 World Para Table Tennis Championships ( 1 เหรียญทองแดง) ระหว่างวันที่ 16-21 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศโลวีเนีย จำนวน 60,000 บาท, 12. สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย รายการ INAS World Table Tennis Championships 2017 (4 เหรียญทองแดง) ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเช็ก จำนวน 300,000 บาท, 13. สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย รายการ 2019 World Deaf Badminton Championships (2 เหรียญเงิน) ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2562 ณ นครไทเป สาธารณรัฐจีน จำนวน 135,000 บาท

จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้การสนับสนุนตามแผนพัฒนากีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 88,903,318 บาท ประกอบด้วย แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมเป็นเงินจำนวน 83,903,318 บาท ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ รายการที่ 25 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จำนวน 48,245,438 บาท, กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ รายการที่ 26 การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ จำนวน 7,024,280 บาท, กิจกรรมที่ 3 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ รายการที่ 27 เงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ จำนวน 28,633,600 บาท, แผนงานที่ 4 การกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬามวย รายการที่ 32 การเผยแพร่อนุรักษ์มวยไทย โครงการมหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทย (ศึกมวยไทยวิถีอีสานใต้) จำนวน 5,000,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้การสนับสนุนตามแผนพัฒนากีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,736,399,481 บาท มีรายละเอียดดังนี้ แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ รวมเป็นเงินจำนวน 1,051,731,643 บาท ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 โครงการเตรียมนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์/พาราลิมปิกเกมส์ รายการที่ 1 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 229,000,000 บาท, รายการที่ 2 การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 101,000,000 บาท, กิจกรรมที่ 2 โครงการเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬา ประจำปี 2563 รายการที่ 5 การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ (ฤดูหนาว) ครั้งที่ 3 ณ เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 1,681,916 บาท, รายการที่ 6 การแข่งขันกีฬา ANOC World Beach Games ครั้งที่ 1 ณ รัฐกาตาร์ จำนวน 44,507 บาท, รายการที่ 14 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 117,000,000 บาท, รายการที่ 15 การแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 จำนวน 52,000,000 บาท, กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ทั่วไป) รายการที่ 17 นักกีฬาคนปกติ จำนวน 60,355,220 บาท, รายการที่ 18 นักกีฬาคนพิการ จำนวน 108,500,000 บาท, รายการที่ 19 การจ้างผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญประจำปี และรายการที่ 20 การจ้างผู้ฝึกสอนต่างประเทศ ชาวไทย และล่าม (Road to Tokyo) จำนวน 163,750,000 บาท , กิจกรรมที่ 4 โครงการแข่งขันของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รายการที่ 22 รอบคัดเลือก จังหวัด (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬาอาวุโสแห่งชาติ, กีฬาแห่งชาติ,กีฬาคนพิการแห่งชาติ) จำนวน 118,200,000 บาท, รายการที่ 23 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬาอาวุโสแห่งชาติ) จำนวน 100,200,000 บาท, แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 54,946,504 บาท, แผนงานที่ 4 การกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 52,677,960 บาท, แผนงานที่ 5 การส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 33,000,000 บาท, แผนงานที่ 6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ จำนวน 544,043,374 บาท รวมทั้ง เห็นชอบเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด ประจำปีบัญชี 2562 ไตรมาสที่ 4 และการบริหารกองทุน ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานจนถึงไตรมาสที่ 4 แล้ว และหากสิ้นสุดปีงบประมาณ 2562 คาดว่าจะมีผลคะแนนการประเมิน 4.3950 คะแนน ทั้งนี้ ในการประเมินปีบัญชี 2561 ที่ผ่านมา กองทุนมีคะแนน 4.0330 คะแนน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก.