ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 3/2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท. ) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยมี รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกรรมการและเลขานุการ และยังให้ความเห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมี รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และมี ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ จาก กกท. เป็น กรรมการและเลขานุการ รวมทั้งให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ และรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา โดยมี นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ เป็นประธานอนุกรรมการ และรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการใช้เงินสำรองของ กกท. เพื่อจัดกิจกรรมที่สำคัญ และการจัดเตรียมสถานที่เพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ประกอบด้วย การจัดเตรียมงานและกิจกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในวงเงินทั้งสิ้น 95,027,000 บาท, การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติเพื่อสร้างกระแสตื่นตัวในการชมและเชียร์กีฬาให้แก่ประชาชน จำนวน 5 รายการ จากงบอุดหนุน วงเงินทั้งสิ้น 114,200,000 บาท ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม Sports Expo ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”ณ จังหวัดบุรีรัมย์ , กิจกรรม Sports Expo ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ณ จังหวัดบุรีรัมย์, กิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการแข่งขันรายการ Moto GP 2019, มหกรรมกีฬาไทยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกีฬาไทย (มวยไทย, กระบี่กระบอง, เซปักตะกร้อ, ตะกร้อลอดห่วง) และการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมสโมสรฟุตบอลชั้นนำจากต่างประเทศ กับ ทีมชาติไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบใช้เงินสำรองของ กกท. เพื่อการจัดเตรียมสถานที่รองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ จำนวน 2 รายการ 3 สนาม จากงบลงทุนวงเงินทั้งสิ้น 571,372,500 บาท ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก ปี 2020 “IWAS World Game 2020” ระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ปี 2020 “AFC U-23 Championship 2020 Finals, Thailand” ระหว่างวันที่ 8 – 26 มกราคม 2563 โดยจะทำการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการจัดการแข่งขัน IWAS World Game 2020 และปรับปรุงซ่อมแซมราชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬาหัวหมาก, สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการแข่งขัน AFC U-23 Championship 2020 Finals, Thailand.