ผู้ว่ากกท.ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562

             ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 และติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมด้วย นายกาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานกกท.ภาค1 ณ ห้องประชุมจอมเทียน 1-2 โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ก.พ ที่ผ่านมา

              ผู้ว่าการกกท. กล่าวว่า ภาพของกีฬาสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การสร้างนักกีฬา บุคลากรกีฬา จากสปอร์ตทัวร์ริซี่ม รวมทั้งสปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเม็นต์ โดยกิจกรรมกีฬาที่จะเกิดขึ้นอยากให้เน้นการปั้นและสร้างโอกาสให้นักกีฬาโดยใช้สปอร์ตทัวร์ริซี่ม และสปอร์ตเอ็นเตอร์เทนเมนต์ มาช่วย ด้านสลากกีฬา ซึ่งเป็น 1 ใน 12 แผนงานของตนที่จะเป็นการกระจายการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย สร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ เช่น การสร้างโรงพยาบาลกีฬา โดยการสนับสนุนสามารถซื้อสลากกีฬา คือ การสร้างการมีส่วนร่วม เงินต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในเรื่องบริหารจัดการด้านกีฬา
นอกจากนี้ ได้มีการแนะนำให้บุคลากรศึกษากลยุทธ์การวางแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อพัฒนาและให้บริการแก่นักกีฬาและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การกีฬาแห่งประเทศไทยอาจจะสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด ยกมาตรฐานองค์รัฐวิสาหกิจ โดยคำนึงถึง ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญโดยเฉพาะบุคลากรทางการกีฬา เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ ช่วยลดความซับซ้อน ขั้นตอนในการทำงานและยังเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมลดการใช้กระดาษอีกด้วย ฉะนั้นบุคลากรก็จะต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาแข่งกับนานาประเทศ