ผู้ว่าการกกท.เข้าร่วมประชุมและสำรวจสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

        ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. เข้าร่วมประชุมและสำรวจสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 ร่วมด้วย พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิค นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกกท.ภาค2 นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาค ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น4 เมื่อวันที่ 19 มี.ค ที่ผ่านมา

        ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การเดินทางสำรวจสนามครั้งนี้ทาง กกท.ได้มาสำรวจพื้นที่พบว่าสนามในจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่ก็ต้องมีการปรับปรุงในบางจุด รวมถึงบางชนิดกีฬาที่จะมีการสร้างสนามขึ้นมาใหม่ ซึ่งกรอบระยะเวลาอีก 3 ปีต่อจากนี้ กกท.ก็จะติดตามความคืบหน้า และพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านเพื่อให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุด 

        หลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เดินทางสำรวจสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) และ สนามกีฬาภายในกองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 6-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยทางเจ้าภาพได้วางสนามกีฬาหลักๆ ไว้ 4 แห่งประกอบด้วย สนามกีฬากลางจังหวัด (กลีบบัว) ที่จะใช้ในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน, สนามกีฬาภายในกองพลทหารราบที่ 9, สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสนามกีฬาอำเภอพนมทวน