ผู้ว่าการ กกท. ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬา จ.แม่ฮ่องสอน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค และนายนพดล เกิ้งบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.ภาค 5 (จังหวัดเชียงใหม่) เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน บนพื้นที่ 60 ไร่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ตามที่ กกท. ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นเฮงก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 249 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.สนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑา ยางสังเคราะห์ พร้อมคุรุภัณฑ์ 2.อัฒจันทร์ประธานมีหลังคา ความยาว 95 เมตร พร้อมครุภัณฑ์ 3.เสาไฟฟ้าส่องสนาม 1,200 ลักซ์ 4.อาคารที่พักนักกีฬา 3 ชั้น พร้อมคุรุภัณฑ์ 5.อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง และ 6.ระบบสาธารณูปโภค นั้น

ภายหลังจากการสำรวจการก่อสร้างตามจุดต่างๆ ผู้รับเหมาได้รายงานถึงความคืบหน้า ซึ่งขณะนี้ ภาพรวม มีความก้าวหน้า 80% ในส่วนที่ล่าช้า คือระบบประปาสาธารณะมาไม่ถึงพื้นที่โครงการ จึงทำให้ต้องขุดเจาะบ่อบาดาล ทั้งนี้ต้องรอกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอนุมัติขุดเจาะ และและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้.