ผู้ว่าการ กกท. มอบหลักการนโยบายการทำงาน

ผู้ว่าการ กกท. มอบหลักการนโยบายการทำงานให้กับผู้บริหารและบุคลากร กกท.ภาค 2 และเตรียพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาสู่ระดับสากล

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2562 สำนักงาน กกท. ภาค 2 โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา,นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค2 , ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีมวกเหล็ก ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

การประชุมวันนี้ได้พูดถึงการกำหนดนโยบายต่างๆ โดยให้ติดตาม และศึกษาแนวทางนโยบายระดับสูงมาประยุกต์ใช้ ในพื้นที่แต่ละจังหวัด ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายในระดับชาติ นำมาปฏิบัติในส่วนงานของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการประชุมผู้ว่าการ กกท.ได้ร่วมสำรวจพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก ร่วมกับพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อหาพื้นที่ในการเตรียมสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต

นอกจากนี้ได้สำรวจอาคารศูนย์ฝึกซ้อมและเเข่งขันกีฬาภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติและ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค รวมไปถึงสำรวจสถาบันพัฒนากีฬามวยสากลแห่งชาติและอาคารที่พักศูนย์ฝึกกีฬามวยแห่งชาติ โดย มีแผนพัฒนาศูนย์ฝึกและห้องต่างๆให้มีความทันสมัย มีอุปกรณ์ และการบริการที่ครบถ้วน