ผู้ว่าการ กกท. รับมอบเรือใบไม้สัก สำหรับผู้พิการ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือใบไม้สัก สำหรับผู้พิการ โดยมี Mr.Ray Ringuet ผู้อำนวยการ บริษัท ออสไทยมารีน จำกัด, Mr. Scott Finspen ผู้บริหาร โอเชียน มารีน่า ยอร์ชคลับ, นางสาวชนัตถ์ แนวณรงค์ ประธานชมรมเรือใบผู้พิการ ผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมโอเชียน มารีน่า ยอร์ชคลับ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า “เรือใบไม้สักพระราชทานสำหรับผู้พิการเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท ออสไทยมารีน จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของ อพ.สธ. และสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) นับเป็นเรือใบไม้สักลำแรกของประเทศไทย ที่ควบคุมบังคับด้วยระบบไอที ผู้พิการสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ทางเลือกในการสันทนาการหรือเพิ่มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในกีฬาทางน้ำอีกชนิดหนึ่ง จนสามารถส่งเสริมให้เป็นกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ กระทั่งในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์”