ผู้ว่าการ กกท. ร่วมงานประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่10

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่10 และเข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทงานกายภาพบำบัดกีฬาในปัจจุบันและอนาคต” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่10 เรื่อง “Refrom: Physical Therapy Roles” ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในบทบาทงานกายภาพบำบัดในด้านการกีฬาและด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะกายภาพบำบัดทางด้านงานบริการทางการกีฬา