ผู้ว่าการ กกท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้การกีฬาแห่งประเทศไทย

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการ กกท. เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่3 ประจำปี 2562 โดยมี, นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการ กกท., นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการ กกท., นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ กรรมการ กกท., ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และ พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก หอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้หารือแนวทางและวิธีจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ของกกท. มีมติให้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้สนามกีฬาที่อยู่ในการดูแลของ กกท. จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่, สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้อมูล ด้านค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าใช้จ่ายอัตรากำลังบุคลากร ข้อมูลจัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกีฬา อีกทั้งข้อมูลด้านโครงสร้างด้านการบริการสนามกีฬาอีกด้วย

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังได้มีการสำรวจภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ สนามฝึกซ้อมฟุตบอลและกรีฑา, สนามยิงปืน, เวลโลโดรม, ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา, สนามเทนนิส, สระว่ายน้ำ เป็นต้น