ผู้ว่าการ กกท. เตรียมพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาสู่ระดับสากล

        ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. สำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อมภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก โดยมีนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค, กกท. จังหวัด ในภาค 2 ร่วมสำรวจสนาม ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

        ผู้ว่าการได้สำรวจอาคารศูนย์ฝึกซ้อมและเเข่งขันกีฬาภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติและ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค ประกอบด้วยห้องฟิตเนส และห้องฝึกสภาวะออกซิเจนเบาบาง เป็นห้องจำลองสภาวะอากาศเลียนแบบที่สูงเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้นักกีฬา

        นอกจากนี้ยังได้สำรวจสถาบันพัฒนากีฬามวยสากลแห่งชาติ และอาคารที่พักศูนย์ฝึกกีฬามวยแห่งชาติ โดยผู้ว่าการมีแผนพัฒนาศูนย์ฝึกและห้องต่างๆให้มีความทันสมัย มีอุปกรณ์ และการบริการที่ครบถ้วน เช่น บริเวณห้องฟิตเนส มีแผนที่จะสร้างห้องซาวน่า สถาบันพัฒนากีฬามวยฯ มีแผนที่จะปรับปรุงอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมให้ทันสมัยขึ้น รวมถึงอาคารที่พักศูนย์ฝึกกีฬามวย มีแผนที่จะสร้างอาคารเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งการปรับปรุงพัฒนาส่วนต่างๆภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาตินี้ เพื่อรองรับนักกีฬาที่ต้องการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวก่อนการแข่งขันกีฬาต่างๆ ทั้งนักกีฬาภายในประเทศและนักกีฬาต่างชาติด้วย โดยจะพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาที่มีมาตรฐานในระดับสากล