ผู้ว่าการ รับมอบเกียรติคุณยกย่องบุคลากรกีฬาไทย จากสหพันธ์กีฬาเพาะกายโลกฯ

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เลขาธิการสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย และนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบรางวัลเกียรติคุณ จากสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) ให้กับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

เนื่องในโอกาสที่ สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF) มีอายุครบรอบ 60 ปี และประเทศไทยเป็น 1 ใน 6 ของการก่อตั้งสหพันธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย เมื่อ 60 ปีที่แล้ว ทางสหพันธ์ฯจึงมอบเกียรติคุณพิเศษครั้งนี้ ให้กับผู้มีคุณูปการของวงการกีฬาเพาะกายในประเทศไทย ที่ช่วยสนับสนุนให้กีฬาเพาะกายไทยเติบโตและก้าวหน้า โดยทางสหพันธ์ฯได้มีฉันทานุมัติมอบรางวัลเกียรติคุณให้กับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย อีกด้วย