ผู้ว่าการ เปิดสำนักงานสมาคมกีฬากรีฑาแห่งเอเชีย

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด สำนักงานสมาคมกีฬากรีฑาแห่งเอเชีย โดยมี พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และพลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธี ณ อาคารอัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการกล่าวว่า การที่สหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชียได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ประเทศไทยนั้น เป็นมิติใหม่ของวงการกีฬาไทย เพราะทำให้การทำงานและประสานงานต่างๆ ในระดับนานาชาติของกีฬากรีฑา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการยกระดับการพัฒนาของวงการกีฬากรีฑาในประเทศไทย และยังเป็นตัวอย่างให้กับกีฬาชนิดอื่นๆในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการที่ประเทศไทยมีสหพันธ์กีฬาระดับนานาชาตินั้น หมายความว่าเราสามารถที่จะประสานงานและมีโอกาสในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หรือจัดประชุมระดับนานาชาติ ที่มากขึ้นอีกด้วย และในส่วนมิติของการพัฒนานักกีฬาไทยนั้น เรื่องของการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติก็จะทำได้ง่ายขึ้น และนอกจากนี้ในมิติของการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของกีฬาในระดับภูมิภาคก็จะทำได้ โดยได้ประโยชน์ในเรื่องของการสร้างรายได้ การสร้างกิจกรรมทางการกีฬาต่างๆ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ไม่ใช่แค่เพียงวงการกีฬาเท่านั้น แต่จะเกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยว เรื่องของเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ของไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานสมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย ตั้งศูนย์ทำงานอยู่ ณ ห้อง 134 อาคารอัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต