ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค 4 นำทีมงานเทศบาลเมืองบ้านพรุสำรวจพื้นที่บริเวณสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว)

          นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.ภาค 4 นำทีมงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายอดิศักดิ์ รัตนะ รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายอุกฤษฎ์ จุทอง ผอ.กองช่าง นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ หัวหน้าฝ่ายโยธา กองช่าง นางกชภัส สุทธิกรทวี หัวหน้างานสวนสาธารณะ และทีมงานจาก ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 นำโดย ร.ท.ยศธกร นาคมณี ลงสำรวจพื้นที่บริเวณสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) เพื่อดำเนินปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกพื้นที่พรุบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบ้านพรุ ให้เป็นสวนสาธารณะในการออกกำลังกาย และรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคใต้

          อนึ่งทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยท่านนายอดิศักดิ์ รัตนะ รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ยินดีให้การสนับสนุนทางการกีฬาแห่งประเทศไทย และทางทหารหน่วยช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 อย่างเต็มที่ เป็นไปตามนโยบาย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค

วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น.
ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว)