ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาห่งประเทศไทยและพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ .ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาห่งประเทศไทยและพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา